Hrvatski iseljenički kongres

Poštovani,

sljedeći tradiciju iseljeničkih kongresa čiji je cilj istraživanje iseljeničkih iskustva i odnosa s Hrvatskom te jačanje veza iseljeništva i domovine, Peti hrvatski iseljenički kongres posvećen je temi zajedništva. Nakon Zagreba, Šibenika, Osijeka i Marije Bistrice, ovaj jubilarni kongres organizira se u Mostaru kako bi ukazali na povijesni značaj i ulogu koju su Hrvati Bosne i Hercegovine imali u povijesti matične domovine Hrvatske.

Kao i prethodni kongresi, Peti hrvatski iseljenički kongres otvoren je znanstvenicima i stručnjacima iz cijelog svijeta koji se bave iseljeničkim i migracijskim temama i očuvanjem hrvatskog nacionalnog identiteta, kao i gospodarstvenicima, umjetnicima, stručnjacima svih generacija te iseljenicima i povratnicima u domovinu da predstave svoj rad i iskustva. Kroz različite tematske cjeline obrađuju se pitanja iz područja demografije, gospodarstva, javnih politika, povijesti, kulture, umjetnosti, jezika, baštine, duhovnosti, one vezane uz društvene i tehnološke promjene te druge aktualne teme koje povezuju iseljeništvo i domovinu.

Radni dio kongresa planiran kroz izlaganja i panel rasprave obuhvaća sljedeća pitanja i teme:

 • Hrvatski narod u BiH (odnosi s Republikom Hrvatskom, javne politike, veze s iseljeničkim zajednicama, hrvatski mediji, sportske veze s Republikom Hrvatskom, tijela hrvatskog zajedništva u BiH – udruge, pokreti, udruženja i drugo);

 • Demografski izazovi i hrvatsko iseljeništvo u prošlosti i sadašnjosti;

 • Iseljavanje: migracijski procesi, vanjski i unutrašnji čimbenici;

 • Povratničke perspektive i integracijski procesi – politika, institucije, društvo;

 • Politika RH prema iseljeništvu (nacionalne i razvojne strategije, elektroničko glasovanje, uloga državnih institucija i tijela);

 • Gospodarske veze (novčane doznake, investicije, razvoj poduzetništva, trgovinska razmjena RH i BIH i drugo);

 • Čuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta: zajednice u dijaspori;

 • Uloga katoličke crkve u čuvanju hrvatskog nacionalnog i vjerskog identiteta (djelovanje hrvatskih katoličkih misija i župa u iseljeništvu, doprinos Crkve u BiH, crkveni laički pokreti i zajednice kao primjeri povezivanja i drugo);

 • Povijesni osvrti i društveni procesi;

 • Novi oblici povezivanja i umrežavanja;

 • Baština, umjetnost i otvorena znanost – temelji razvoja hrvatskog društva;

 • Potencijali kulturne i kreativne industrije u povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske;

 • Digitalno okruženje i ICT industrija – mogućnosti nacionalnih i globalnih integracija;.

Sukladno predloženim temama te vašim stručnim kompetencijama i znanjima, u ime Programskog i Organizacijskog odbora, pozivamo vas na aktivno sudjelovanje i uključivanje u program Kongresa.

Više o Petom Hrvatskom iseljeničkom kongresu možete saznati OVDJE

Za više informacija kontaktirajte Tanju Trošelj Miočević, tajnicu Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva i tajnicu Kongresa putem e-pošte.

U ime Programskog i Organizacijskog odbora

Dr. sc. Marin Sopta

Ideja projekta hrvatskih iseljeničkih kongresa je razvijanje suradnje i proaktivno djelovanje na jačem povezivanju hrvatskog iseljeništva s domovinom. Iz kongresa u kongres nastojimo propitivati najvažnija područja iseljeničkog iskustva i odnosa s Hrvatskom.

Na sudjelovanje su pozvani znanstvenici i stručnjaci koji se bave iseljeničkim temama, poslovni ljudi i povratnici u domovinu te državne institucije, udruge i zainteresirani pojedinci koji su posvećeni i usmjereni na osnaživanje veza Republike Hrvatske i njezinih iseljenih građana.

Do sada organizirani kongresi – Prvi 2014. godine u Zagrebu, Drugi 2016. godine u Šibeniku, Treći 2018. u Osijeku i Četvrti 2020. u Zagrebu – rezultirali su opsežnim zbornicima, medijskim objavama i praktičnim aktivnostima, o čemu više možete pročitati ovdje

I. Hrvatski iseljenički kongres, 2014. Zagreb

Predstavljanje zbornika radova HRVATSKA IZVAN DOMOVINE više...

Rezolucija HIK-a: poveznica

II. Hrvatski iseljenički kongres, 2016. Šibenik

Predstavljanje zbornika radova HRVATSKA IZVAN DOMOVINE II više...

III. Hrvatski iseljenički kongres, 2018. Osijek

Program dostupan je OVDJE

Predstavljanje zbornika radova HRVATSKA IZVAN DOMOVINE III više...

Više

IV. Hrvatski iseljenički kongres, 2020. zagreb

Više o kongresu možete naći na OVDJE

Program je dostupan OVDJE

Hrvatska se danas, više nego ikad, suočava s brojnim demografskim i društveno-gospodarskim izazovima u najširem smislu te riječi. Iako se kao zemlja nalazi na imigracijskome kontinentu, dosadašnja iskustva pokazala su da su jedini realni migracijski izvor za ublažavanje negativnih demografskih trendova njezini iseljeni građani i njihovi potomci.

Iseljenici su generacijama prenosili u druge zemlje svoj biološki, profesionalni i kulturni potencijal obogaćujući time zemlje useljenja. Međutim, kroz dugu iseljeničku povijest Hrvatske uvijek su postojali i povratnički tokovi različitog intenziteta i raznolikih iskustava i uspjeha. Osim emotivnih i nostalgičnih motiva, povratnike mogu uz ekonomske čimbenike, privući određeni elementi kvalitete života (sigurnost, mirniji, opušteniji način života, krajolik, klima i dr.). Povratništvo je složen proces koji objedinjuje emigracijsko i imigracijsko iskustvo, kao i iskustvo povratne migracije, i ne može ga se promatrati izvan hrvatskoga društvenog, političkog i gospodarskog konteksta. Održivost povratka ovisi o brojnim čimbenicima, poput aktivne uloge državnih institucija, pravnog okvira, postojanja i provedbe usmjerenih javnih politika, ekonomskih prilika, zatim obiteljskih prilika, ali i o uloženim naporima povratnika i potomaka iseljenika u što uspješniju integraciju u hrvatsko društvo. Iskustvo povratnika specijaliziranih znanja može biti snažan impuls za razvoj hrvatskoga gospodarstva, a da bi se iskoristio postojeći potencijal, potrebne su brze i konkretne mjere za njihovo privlačenje.