Na dvodnevnoj konferenciji Iseljeništvo i domovina koja se održala u Mariji Bistrici 10. i 11. lipnja 2021. u sklopu panela ZA-JEDNO.HR – HRVATSKI ISELJENICI KAO PROMOTORI HRVATSKE predstavljen je projekt Humanitarne udruge "fra Mladen Hrkać" ZaJedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva projektni je partner.

Prezentirani su prvi rezultati ispitivanja javnog mnijenja u okviru istraživanja „Promocija gospodarskih interesa i kulturnog identiteta Republike Hrvatske u svijetu putem umreženog djelovanja hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga“ koje je jedno od ukupno tri istraživanja koja će se provesti. Na panelu su sudjelovali članovi projektnog tima iz HUMH-a, Ivan Soldo predsjednik udruge i Božana Bešlić - voditeljica projekta, kao i članovi istraživačkog tima projekta dr. sc. Ana Malnar, Institut za migracije i narodnosti, prof. dr. sc. Gordan Črpić, Hrvatsko katoličko sveučilište, dr. sc. Ivan Balabanić, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu na čelu s voditeljem istraživanja dr.sc. Božom Skokom.

Predstavljanje istraživača iz projekta - ZaJEDNO srce, jedna duša, jedna Hrvatska – ZA-JEDNO.HR

Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” s većim brojem Partnera, u okviru sufinanciranja Europskog socijalnog fonda provodi projekt “zaJEDNO srce, jedna duša, jedna Hrvatska – ZA-JEDNO.HR".

Glavni cilj projekta je razvoj modela međusektorske suradnje radi izgradnje globalne mreže Hrvata i promicanja ideje “Iseljeništvo kao pokretač razvoja u Republici Hrvatskoj”.

U tom tematskom okviru, obuhvaćena su 3 znanstvena istraživanja na kojima rade mnogi istaknuti hrvatski istraživači koje ćemo ovim putem i predstaviti.

  • Istraživanje broj 1, s temom Promocija gospodarskih interesa i kulturnog identiteta Republike Hrvatske u svijetu putem umreženog djelovanja hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga, vodi dr.sc. Božo Skoko, a ostali članovi interdisciplinarnog istraživačkog tima su redom: dr.sc. Marina Perić, Institut za migracije i narodnosti, dr.sc. Ana Malnar, Institut za migracije i narodnosti, dr.sc. Gordan Črpić, Hrvatsko katoličko sveučilište, dr.sc. Mateja Plenković, Hrvatsko katoličko sveučilište, dr.sc. Josip Ježovita, Hrvatsko katoličko sveučilište, dr.sc. Ivan Balabanić, Fakultet hrvatskih studija te Božana Bešlić, univ.spec., Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“.

  • U Istraživanju broj 2, pod naslovom Socijalni i lobistički potencijal hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama iseljenja, a čiji je nositelj Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje voditelj istraživanja dr. sc. Ivan Hrstić, a ostatak istraživačkog tima su: dr. sc. Ivana Žebec Šilj, dr. sc. Nenad Pokos, dr. sc. Vlado Šakić i dr. sc. Ivo Turk.

  • Istraživanje broj 3, Suvremeni motivacijski ciklusi migriranja mladih Hrvatske u kontekstu općih migracijskih procesa u Hrvatskoj, nositelja institucije Institut društvenih znanosti Ivo Pilar vodi dr.sc. Vlado Šakić, a drugi članovi istraživačkog tima su dr.sc. Nenad Pokos, Stanko Rihtar, Antun Plenković i Katarina Perić.

Znanstveno-istraživački partneri marljivo provode svoje istraživačke aktivnosti u okviru tri istraživanja, koja će dati značajan doprinos stvaranju mreže između Iseljeništva i Domovine.

Anketno ispitivanje javnog mnijenja na 6 kontinenata – globalno umrežavanje iseljene i domovinske Hrvatske

Jedan od najzahtjevnijih koraka u provedbi projekta zaJEDNO srce, jedna duša, jedna Hrvatska je provedba procesa ispitivanja javnog mnijenja. Izrazito opsežno ispitivanje nije bilo izazovno samo u smislu velikog broja ulaznih podataka koji su se prikupljali nego i u smislu geografske raspršenosti ispitanika.

U anketiranju su sudjelovali ispitanici, hrvatski iseljenici i potomci Hrvata sa 6 kontinenata i iz 9 klastera: Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Južne Amerike, Skandinavije, Švicarske, Austrije, Njemačke, Hrvatske. Radi tolikog geografskog obuhvata bilo je potrebno ankete i jezično prilagoditi, pa su one bile dostupne na: hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku.

Uslijed, pandemije anketiranje je obavljeno uz pomoć on-line platformi za prikupljanje anketnih podataka.

Proces ispitivanja javnog mnijenja rezultiralo je slijedećim ishodima:

Provedene 4 višejezične ankete na više od 4000 ispitanika

  • provedena anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 osoba sa temom ispitivanja socijalnog i lobističkog potencijala hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama sa ispitanicima iz iseljeničkih područja

  • provedena anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 osoba sa temom motivacijskih ciklusa migriranja mladih Hrvatske sa ispitanicima iz iseljeničkih područja

  • provedena anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 osoba sa temom motivacijskih ciklusa migriranja mladih Hrvatske sa ispitanicima iz Republike Hrvatske

  • provedena anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 osoba s ciljem ispitivanja imidža RH u svijetu i potencijala promocije gospodarskih interesa i kulturnog identiteta kroz djelovanje hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga sa ispitanicima iz iseljeničkih područja

Osim anketa provode se i dubinskih intervjui i fokus grupe.

Rezultati su u obradi i koriste se kao inputi za znanstvena istraživanja koja će potom proizvesti znanstvene i stručne članke koji će poslužiti kao podloga za razvoj novih javnih politika i jačanje suradnje organizacija civilnoga društva u Iseljeništvu i Domovini, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javne uprave, državnih institucija te znanstveno-istraživačkih institucija i drugih važnih aktera koji mogu i žele doprinijeti ideji “Iseljeništvo kao pokretač razvoja u Republici Hrvatskoj”.

Zahvaljujemo svima koji su se odazvali i sudjelovali u ispitivanju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ i Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva.