konferencije

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - ISELJENIŠTVO I DOMOVINA -

Marija Bistrica, 10. i 11. lipnja 2021. Hotel KAJ

PROGRAM


KONFERENCIJA 

ISELJENIŠTVO I DOMOVINA


U organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva u Zagrebu je 5. i 6. studenoga 2020. godine održan Četvrti hrvatski iseljenički kongres. Jedan od zaključaka bio je da se drugi dio Kongresa održi u proljeće ili ljeto 2021. godine s obzirom da veliki dio potencijalnih sudionika, koji su prijavili svoje teme izlaganje, zbog epidemioloških prilika u doba pandemije, nisu mogli fizički sudjelovati na Kongresu. Konferencija „Iseljeništvo i Domovina“ stoga se jednim dijelom nastavlja na teme zagrebačkog Kongresa, a istovremeno prati aktualna pitanja u svim područjima interakcije domovine i iseljeništva. Novi Prijedlog nacionalne strategije razvoja do 2030. otvara posebnu priliku institucijama, udrugama, pojedincima i svima zainteresiranima za promišljanje prijedloga i/ili programa koji mogu pridonijeti što kvalitetnijoj izradi strategije za budućnost odnosa između domovine i iseljeništva.

Potaknuti rezolucijom 2043, pod nazivom Democratic participation for migrant diaspora, koju je Europsko vijeće usvojilo 2015. godine, drugi dio Kongresa organiziran je kao znanstveno znanstveno-stručni skup naziva „Iseljeništvo i Domovina“. U spomenutoj rezoluciji Europsko vijeće sugerira članicama Europske zajednice, uključujući i Republiku Hrvatsku, desetke konkretnih prijedloga s ciljem uspostave što kvalitetnije i efikasnije suradnje sa svojim iseljenicima. Na temelju tih preporuka, ova Konferencija otvorena je različitim temama koje se tiču odnosa između naše domovine i hrvatskih iseljenika. Jedan od njezinih glavnih ciljeva jest ukazati, analizirati, a iznad svega predložiti konkretne ideje i programe koji bi, po našem mišljenju, trebali pridonijeti poboljšanju odnosa između domovine i iseljeništva.

Pitanja i teme Konferencije o kojima će u dva dana programa raspravljati više od sedamdeset izlagača i četrdesetak panelista uključuju različita interdisciplinarna područja i pitanja kao što su: 

te brojne druge aktualnosti iz suvremenog okruženja. 

Kao i uvijek želja nam je dijalogom i novim idejama pružiti podršku povezivanju hrvatskog iseljeništva s domovinom.

Programski odbor

Organizatori

ORGANIZATOR:

Centar za istraživanje Hrvatskog iseljeništva 


SUORGANIZATORI:

Općina Marija Bistrica

Association of Croatian American Professionals (ACAP)

Ekonomski fakultet u Osijeku

Hrvatska matica iseljenika

ICARUS HRvatska

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Institut za migracije i narodnosti

Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Središnji državni ured za Hrvate izvan RH

Programski i organizacijski odbor

Programski odbor

Dr. sc. Marin Sopta, Centar za istraživanje Hrvatskog iseljeništva

Tanja Trošelj Miočević, Centar za istraživanje Hrvatskog iseljeništva

Doc. dr. sc. Vlatka Lemić, ICARUS

Vlč. dr. sc. Tomisalv Markić,  Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu

Izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava, Sveučilište u Dubrovniku

Izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, Ekonomski fakultet u Osijeku

Don Markušić, odvjetnik

Prof. dr. sc. Željko Holjevac, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Institut za migracije i narodnosti

Stjepan Šulek

Organizacijski odbor

Dr. sc. Marin Sopta, Centar za istraživanje Hrvatskog iseljeništva

Tanja Trošelj Miočević, Centar za istraživanje Hrvatskog iseljeništva

Dr. sc. Nataša Ružić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Rozalija Bregović Pračić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Fra Josip Bebić

Ana Poklepović Škrmeta, Hrvatsko društvo katoličkih novinara  

Ivana Rora, Hrvatska matica iseljenika

Suzana Jurković, HRT, podružnica Split

Anja Vlašić, Fakultet hrvatskih studija, doktorand

Medijski pokrovitelji

Program međunarodne konferencije "Iseljeništvo i domovina"  bilo je moguće pratiti uživo putem Online LIVE TV Croatia