Aktivnosti Centra

Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva organizator je različitih stručnih i znanstvenih skupova posvećenih iseljeništvu u okviru kojih se promišljaju, analiziraju i predstavljaju uzroci, posljedice i stanje te aktualni trendovi u kojem se nalazi Hrvatska i njezino iseljeništvo diljem svijeta. Cilj je ovih aktivnosti usmjeravati ove teme spram odgovornih institucija hrvatske države, ali i spram svekolike hrvatske javnosti s namjerom da na njih iznova upozorimo i da zajednički s iseljenicima tražimo prikladna rješenja. Uz skupove Centar je organizirao i desetke javnih tribina i predstavljanja knjiga na temu hrvatskog iseljeništva.


KONFERENCIJE

  • Konferencija Društveno-povijesni kontekst političkog djelovanja u iseljeništvu: organizacije, stranke, pokreti, Zagreb 2016.

  • Međunarodna konferencija Europa i migranti u 21. stoljeću, Zagreb 2017.

  • Međunarodna konferencija Iseljenički turizam - globalna i nacionalna perspektiva, Zadar 2017.

  • Međunarodna konferencija Povijest hrvatske političke emigracije u 20 stoljeću, Zagreb 2019.

Cilj je konferencije upoznati i potaknuti znanstvene institucije, a posebno mlade znanstvene novake da se bave istraživanjem tema vezanima uz hrvatsku političku emigraciju. Također se želi upoznati širu hrvatsku javnost s aktivnostima hrvatske političke emigracije i demokratskim procesima koji su se odvijali kroz njezino političko djelovanje na različitim kontinentima. Važno nam je da kroz prikaz djelovanja pripadnika hrvatske emigracije i različitih organizacija i pokreta unutar iste pokažemo njihov veliki doprinos u očuvanju ideje prava hrvatskog naroda na slobodu i vlastitu državu.

  • Druga međunarodna konferencija o Iseljenički turizam, Split, 2019.

Iseljenički turizam ima za cilj povećanje ciljane populacije odabranim programima usmjerenim ka mlađim generacijama, studentima, umirovljenicima itd. pri čemu je potrebna suradnja između znanstvenih i kulturnih institucija, države, jedinica regionalne i lokalne samouprave, kroz pojedinačne i skupne programe u svrhu promocije hrvatskog iseljeničkog turizma. Konferencija ima za cilj okupiti znanstvenike i turističke stručnjake iz različitih zemalja svijeta, naročito s Mediterana, radi razmjene iskustava iz njihovih zemalja te suradnje u razvoju i pristupu iseljeničkom turizmu. 

  • Međunarodna konferencija Dijaspora i domovina, Zagreb, 2019.

  • Međunarodna konferencija Iseljeništvo i Domovina, Marija Bistrica, 2021.KONGRESI