Aktivnosti Centra

Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva organizator je različitih stručnih i znanstvenih skupova posvećenih iseljeništvu u okviru kojih  se promišljaju, analiziraju i predstavljaju uzroci, posljedice i stanje te aktualni trendovi u kojem se nalazi Hrvatska i njezino iseljeništvo diljem svijeta. Cilj je ovih aktivnosti usmjeravati ove teme spram odgovornih institucija hrvatske države, ali i spram svekolike hrvatske javnosti s namjerom da na njih iznova upozorimo i da zajednički s iseljenicima tražimo prikladna rješenja. Uz skupove Centar je organizirao i desetke javnih tribina i predstavljanja knjiga na temu hrvatskog iseljeništva.


KONFERENCIJE

 Cilj je konferencije  upoznati i potaknuti znanstvene institucije, a posebno mlade znanstvene novake da se bave istraživanjem tema vezanima uz  hrvatsku političku emigraciju. Također se želi upoznati širu hrvatsku javnost s aktivnostima hrvatske političke emigracije i demokratskim procesima koji su se odvijali kroz njezino političko djelovanje na različitim kontinentima. Važno nam je da kroz prikaz djelovanja pripadnika hrvatske emigracije i različitih organizacija i pokreta unutar iste pokažemo njihov veliki doprinos u očuvanju ideje prava hrvatskog naroda na slobodu i vlastitu državu.

Iseljenički turizam ima za cilj povećanje ciljane populacije odabranim programima usmjerenim ka mlađim generacijama, studentima, umirovljenicima itd. pri čemu je potrebna suradnja između znanstvenih i kulturnih institucija, države, jedinica regionalne i lokalne samouprave, kroz pojedinačne i skupne programe u svrhu promocije hrvatskog iseljeničkog turizma. Konferencija ima za cilj okupiti znanstvenike i turističke stručnjake iz različitih zemalja svijeta, naročito s Mediterana, radi  razmjene iskustava iz njihovih zemalja te suradnje u razvoju i pristupu iseljeničkom turizmu. KONGRESI